PHP Version: 7.1.12
Server API: CGI/FastCGI
Ilosc przebiegow: 500000
Czas wykonania: 3.1085867881775 sek.